Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Historie

Spolu se Zmijozelem, Havraspárem a Nebelvírem byla též založena i Mrzimorská kolej, p?edevším zásluhou Helgy z Mrzimoru. Tato dobrosrde?ná žena se narodila v 10. století na území Walesu. Helga se p?átelila s Rowenou z Havraspáru ale na rozdíl od ostatních zakladatel? školy, Helga nedbala na ctnosti jako odvaha, inteligence a na místo toho ve své koleji ráda vítala oby?ejné studenty, kterým pak s chutí p?edávala své znalosti.

Málo kdo ví, že v dobách založení Bradavic vynikala Mrzimorská kolej v oblasti kuchy?ských kouzel, aby ne, když Helga byla vášnivou kucha?kou, snad proto je také Mrzimorská spole?enská místnost v p?ízemí vedle kuchyn?

1
2
3
Forum