Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Aktuální kolejní soutěž

Letošní kolejní soutěž se opět nese v duchu individuálního boje. K tomu, abyste vybojovali nějaké pěkné umístění vám může pomoci hned několik aktivit.

 

Standardní body

Mezi základní možnosti zisku bodů patří účast v soutěžích a prospěch.

 • Soutěže
  • 1. místo = 20 bodů
  • 2. místo = 15 bodů
  • 3. místo = 10 bodů
  • účast = 5 bodů
 • Prospěch (známky na vysvědčení)
  • výborný = 3 body
  • chvalitebný = 2 body
  • dobrý = 0 bodů
  • dostatečný = - 3 body

 

Dění na hradě

Hrad nikdy nespí a během roku se uskuteční několik školních akcí. V případě, že se na přípravě akce nebo její realizaci budete podílet, může vám to vynést krásných několik bodů. Stejně tak se však cení každá účast. Tak neseďte jen v ložnici nebo společenské místnosti a využijte svých možností!

 • účast na školní akci = 3 body
 • vymýšlení a realizace školní akce = až 20 bodů dle míry zapojení a hraní

Pozor, akce nemusí vymýšlet jen StR. Kdykoliv může kdokoliv přijít a říct, jaký má nápad a pustit se do toho, třeba právě ve spolupráci s StR. Počítají se i nápady jako sněhová bitka, na kterou pozvete své spokužáky inzerátem na nástěnce apod. Originalitě se meze nekladou, ale přemýšlejte u toho!

 

Dění v koleji Podobně jako bude během roku několik školních akcí, jistě vás potká i nějaká ta ryze kolejní. Můžete tedy opětovně získat body za její přípravu či realizaci a stejně tak i za účast.

 • účast na kolejní akci = 3 body
 • vymýšlení a realizace kolejní akce = až 20 bodů dle míry zapojení a hraní

Pozor, i tentokrát samozřejmě platí, že akce nemusí vymýšlet jen StR. A v rámci koleje obzvlášť. Kdykoliv může kdokoliv přijít a říct, jaký má nápad a pustit se do toho, vše je to jen o domluvě a ochotě. Nikoho nepošleme s nápadem zase rychle pryč, naopak budeme rádi za jakoukoliv iniciativu (zkuste ale, ať to má hlavu a patu). Pamatujte, že dění v koleji a zábavu z velké části tvoříte i vy sami. Ukažte, že nejste nudné bábovky a vrhněte se do zábavy po hlavě!

Kolejní bonusy

Letošním rokem vás budou provázet nárazové kolejní bonusy, o nichž se vždy zavčas dozvíte. Ptáte se odkud? To je přeci různé! Jednou naleznete odkaz na nástěnce (kolejní rozcestník - mrzimorská nástěnka), jindy letáčky na stole ve společenské místnosti (popisek společenské místnosti), jindy zase na nástěnce ložnic. Buďte pozorní a nic vám neunikne. A pakliže se snad ptáte, jakou formou budou bonusy mít, i to se bude lišit. Věříme však, že si každý přijde na své. Těšit se totiž můžete na možnost zahrát si, výtvarné bonusy, literární a mnoho dalšího. Počet bodů se bude odvíjet od obtížnosti bonusu a míry zapojení se.

 

Vlastní iniciativa a sledování dění

Vždy je co zlepšovat, a proto si ceníme každé konstruktivní kritiky, nápadu na vylepšení a čehokoliv podobného. Ať už se Vám něco nelíbí, nebo se prostě jen chcete zapojit do vedení koleje, neváhejte se ozvat. Jen tak budeme všichni spokojení. A opravdu nekoušeme.

 

 
Forum