Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Krom? úsp?ch? na studijním poli mají mrzimorští studenti na kont? i ty v r?zných sout?žích, které se na hrad? b?hem roku po?ádají. Zde najdete p?ehled všech umíst?ných (a?koliv hodnocení se liší sout?ž od sout?že a body mnohdy dostanou i všichni zú?astn?ní, kte?í zde ale vypsáni nejsou). Gratulujeme všem a p?ejeme mnoho úsp?ch? v dalších akcích!

1
2
3
4
5
 
Forum