Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Mrzimorské aktivity

P?emýšleli jste n?kdy, jak vznikají samotné nápady na hry nebo sout?že? Cht?li jste se na jejich tvorb? také n?kdy podílet? Práv? pro to je zde tato kategorie.

Jejím úkolem je za pomocí sout?že vytvo?it herní materiály, které mohou být následn? využity v RPG sv?t? a mohou tak zp?íjemnit hru nám všem. Nebojte se zapojit a p?isp?t svou troškou do mlýna. Pokud dodržíte p?esné zn?ní zadání, vaše práce rozhodn? nep?ijde vnive?.

Na všechny nápady se již t?šíme a nebojte se s p?ípadnými dotazy obrátit na kohokoliv z ?len? žlutého vedení.

1
Forum