Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Famfrpál

Famfrpál je mnohými považován za nejpopulárnější kouzelnický sport, proto není divu, že má nějakou tu historii i na naší škole. Každá kolej již tradičně na začátku roku sestaví svůj vlastní famfrpálový tým, který se schází v pravidelných intervalech ke společným tréninkům, kde pilují a zdokonalují své schopnosti a letecké umění.

Jestliže byste se rádi zdokonalili i Vy, létání na koštěti vás baví, anebo si dokonce chcete jít za snem prvotřídního famfrpálového hráče, rozhodně neváhejte a dejte o sobě vědět. Zapojte se také!

Kapitánkou Mrzimorského famfrpálového týmu je v současnosti Elsa Frost Pieterse. Hráčem se může stát kdokoli s vystudovaným ZM1 a prvním ročníkem létání se známkou nejhůře dobrý.

Nejlepší šancí, jak se dostat do týmu, je absolvovat některý z výběrových tréninků na začátku roku, avšak pokud se připojíte až v průběhu roku, rozhodně Vás pryč nikdo nepožene. Naopak. Budeme rádi, bude-li účast co největší.

Každý hráč kolejního týmu dostane zapůjčeno kvalitní koště, jež mu zůstává po celou dobu působení v týmu. Ti nejaktivnější hráči také mohou získat menší sportovní stipendium.

Pro hráče i případné zájemce je poměrně podstatné sledovat kolejní famfrpálovou nástěnku a diskuzi.

Současné složení všech kolejních týmů i pravidla a popis jak famfrpál nonRPG co nejlépe hrát je pak k nalezení zde.

 

Famfrpálové kolejní stipendium

Udělení famfrpálového kolejního stipendia přímo závisí na celoročním půrběhu tréninků a jejich návštěvnosti. Nárok na stipendium mají pouze nejaktivnější hráči.

Podmínky získání stipendia

Během celého roku bude sledována vaše účast na tréninku a samozřejmě snaha. Veškerou tuto evidenci vede kapitán týmu. Na konci roku ji předá kolejnímu řediteli a ten podle následující tabulky provede vyplacení odměn. Současně je podmínkou však také aktivní a bezproblémové hraní. Samotná přítomnost na tréninku nestačí.

Účast (%)
Výplata
100% 8 Gl
80% - 99% 6 Gl
79% - 60% 4 Gl
 
Forum