Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zahajovací slavnost

 

RPG a RL datum: 1. 9. 2084 (1. 9. 2013)

Představení Mrzimoru
Najednou se veškerá světla ztlumí, což zapříčiní utišení studentů. Hned na to se Síní rozline tlumená hudba nahánějící hrůzu. Společně s hudbou do Síně vejde větší skupinka temně působících a do černé zahalených kouzelníků. Skupinka se rozdělí na půl, přičemž v jejich středu kráčí jeden s hlavou sklopenou k zemi a s kapucí na hlavě. Ten následně kouzlem Ex Calgio vysaje z místnosti veškeré světlo. Náhle se objeví záblesk z hůlky nedaleko předškoláků a pomocí kouzla Essentio všechny ovane vůně lesa, jehličí a celkově přírody. 

Než se stačí někdo vzpamatovat, další nově příchozí ode dveří zakouzlí Orba Solaris a osvětlí tak Síň světelnou koulí, která se jí začne vznášet nad hlavou. Mezitím osoba kráčíc středem Síně dojde až k profesorskému stolu. Hudba nabírá grády a vrcholí ve chvíli, kdy sešle kouzlo Flagrate a vyčaruje cca tři metry nad zemí ohnivý kruh. Hudba tímto utichá a zahalenci mizí v davu. Místo nich do Síně vletí čtyři studenti, vždy dva na jednom koštěti. Jeden z nich drží Camrál.

Vládci nebe jsou oděni do mrzimorských famfrpálových úborů, leč místo hábitu z dresu mají jen černý hábit se žlutým lemem. Letci si mezi sebou Camrál dvakrát přihrají, načež ho prohodí ohnivým kruhem. Míč si to bez servítek namíří ke kolejní ředitelce Mie. Ovšem než může být Mia sestřelena, camrál začne hořet jasně rudým plamenem a těsně před jejím obličejem jej Daedalus Povolo sežehne, takže se ke kolejní ředitelce dostanou pouze smítka popela. Mrzimorský student však se záchranou královny vcelku otálel.

Po otočce zpět čelem ke dveřím do Síně jeden z letců zakouzlí Pulvínus inicialidó, čímž se země zavlní a stane se z ní „polštář“. Z každého koštěte na měkkou zem seskočí jeden člověk a poslední pilot na koštěti po seskoku seslané kouzlo zruší. Síní se nese vyslovené rušící kouzlo – Pulvínus terminále. Společně se zrušením polštářového kouzla se plamenný kruh začne „drolit“ a ohnivé odlomky postupně zmizí za letu směrem k zemi.

Letci na zemi se teď seřadí z každé strany vchodu do/ze Síně, kde kouzlem Tinto zapálí velké pochodně a zůstanou tam stát na stráži. Díky pochodním se do Síně vrátí trochu toho ztraceného světla. To se už ale v síni dějí nevídané věci. Kolem Nebelvíru se mihne Daed a bez vyzvání jim s výskokem obsadí kolejní stůl a směrem na nebelvírské vedení hlasitě zařve jako lev. Nečeká na žádné reakce, jen se nepěkně zašklebí na kolejní ředitelku King a v tom už začne složitě spojovat ruce v různých gestech a jeho rozjařená tvář se mu ve stejném okamžiku změní na odraz kamenné sochy – jediné, co z ní lze vyčíst, je maximální soustředění, oči mu jakoby ztmavnou. Vzduch kolem Daedala začne tetelit a rapidně se oteplovat, studenty kolem něj tato změna teploty zasáhne asi nejvíce.

Následně na to vztyčí mistr Povolo své ruce vysoko nad sebe a jako smršť z nich začne vypouštět oslnivé ohnivé jiskry, které ještě zvýší teplotu v celé síni. Proud neustává a Daedalus vypouští stále další a další salvu nových jisker, kdo by to chtěl snad počítat, jistě se dostane nad číslovku sto. Jiskry se začnou těsně u stropu formovat v jednu velkou plamennou kouli, a jakmile do ní vpluje o poslední jiskra z jeho rukou, ohnivá masa se rozletí neskutečnou rychlostí přímo proti slečně Alen King – vše nasvědčuje tomu, že Nebelvír rychle získal a rychle ztratí…

Opak je však pravdou, oheň studenta poslouchá na slovo, jen několik málo centimetrů od nebelvírské ředitelky se promění v obyčejnou páru a zanechá po sobě pouze místa se zvýšenou teplotou. Nebelvír se asi vaří, Daedalus za to zachraňuje v pořadí již druhou kolejní ředitelku za dnešní den. Po svém výkonu se unaveně sveze ze stolu a spadne na zadek na lavici mezi nebelvírské a bez zábran se o jednoho studenta opře svou hlavou a zavře oči, ohnivé show je konec.

Po zhlédnutí jednoho živlu spřízněného s kolejí Nebelvír – ohně, se pozornost studentů přenese k mrzimorskému stolu, kde už to stojí květináč s menší květinou. Mrzimor evidentně rozumí zemi, což se o vteřinu později potvrdí. Kdosi se jen rychle hůlkou dotkne stonku a malá sazenička vzápětí díky kouzlu Orchideoss rázem povyroste do velikosti dospělé rostliny. Okolí opět naplní vůně lesa.

Z řad nejstarších mrzimorčat se jeden zvedne a svými schopnostmi a hůlkou začne tvořit až tří metrový vzdušný vítr. Ten se postupně promění v menší vír a pod studentovou taktovkou pročísne vlasy studentům své spřízněné koleje - Havránkům. Jen co si opět sedne, vír se rozplyne.

Jako poslední přichází na řadu Zmijozel, kde mezi studenty začnou létat větší kuličky vody. Pobíhají sem a tam; jen tak tak nějaká netrefí jednoho ze studentů. Po chvíli se situace opět uklidní a hlavní slovo znovu převezmou strážci pochodní.

Přesunou se k malému stolku s flakonky nesoucími nápis Zpomalovací a Zneviditelňovací lektvar. Vymění si zakřenění, potřesou si rukama a obsah flakonků vypijí. Účinky lektvarů na sebe nenechají dlouho čekat a během chvíle lze sledovat, co se studenty dělají. Jeden z letců a strážců pochodně zpomaleně vyběhne kolem Síně. Jeho parťák záhadně zmizne; pouze oblečení zůstane viditelné. Vydá se také na oslavné kolečko, jen druhou stranou.

Jejich akčnění přeruší další flakonek, který obloukem vletí do středu Síně. Po rozbití vybouchne a vyletí z něj červené a zlaté jiskry. Běžci se zaleknou, vypijí protilektvar a sejdou se uprostřed Síně. Současně přikluše onen záškodník a s triumfálním výrazem ve tváři zakouzlí na bývalého zpomaleného běžce Tarantallegra, tudíž jeho oběť začne tančit jak posedlá. Druhý z běžců nenechá svého parťáka na holičkách a záškodníka odzbrojí pomocí kouzla Expelliarmus. Ten pak zbaběle uteče.

Sotva někdo ze žlutých zruší tančící kouzlo, objeví se z čista jasna před Miou krásné a mnohými známé stvoření. Jde o fénixe - patrona právě kolejní ředitelky. Obletí Miu a následně se pomalu vydá směrem ke dveřím, jimiž právě vstupuje do Síně Banán v čokoládě po boku Jamese. Po pár krocích primuse koleje Mrzimoru se patron vytratí.

Banán v čokoládě – jezevec koleje Mrzimor – nese v tlamičce malý košíček s různými kytkami a bylinkami, které následně bývalí běžci rozdávají nováčkům. Sotva Jamie s Banánem dorazí do středu Síně, někdo ze studentů této koleje od vchodu díky Avis vyčaruje z hůlky hejno malých ptáčků. Banán nezůstane pozadu, nechá košík košíkem a rozběhne se za ptáčky, které začne honit.

Oním kouzlícím je útočník s Tarantallegrou. Jeden z běžců ho pozná a vyšle proti němu kouzlo Serpensortia. Případnému útoku hada však zabrání James a zpacifikuje ho kouzlem Vipera ivanesca. To už se ale všichni zúčastnění začnou hromadit uprostřed Síně, jež opět pohltí tma tmoucí. Ta však netrvá dlouho - po pár vteřinách se místností rozlehne rána a uprostřed Síně se zjeví velký (převážně žlutý) ohňostroj a nad ním erb Mrzimoru. Studenti se ukloní a společně s erbem a ohňostrojem vymizí v davu.

 

 
Forum