Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Hlavní doup?
Anketa
Banán v ?okolád? je
 

Mrzimorský deník

Jak název napovídá jedná se o deník nebo také kroniku nejen života v Mrzimorské koleji, ale také na hrad?. Eviduje veškeré aktivity, které mohli studenti naší koleje prožít a spole?n? si je užít. Veškerý obsah je postupn? dotvá?en vedením koleje, které prvn? kladlo d?raz na p?ipomenutí, ale v dnešní dob? to m?že být použito i jako lákadlo, které ukáže i s Mrzimorem je nutno po?ítat.

Dotvá?ejme si spole?n? náš sv?t a Mrzimor.

 

Ponau?ení

Tento dokument slouží jako nonRPG pom?cka pro Vaše postavy. Uv?domte si ale, že pokud jste na n?které z akcí nebyli, postava tyto informace neví. Samoz?ejm? si je m?že zjistit, a proto je to dobrý nám?t na hru s t?mi, kte?í to prožili. Jinak zde naleznete ucelené informace se života Mrzimorských. Samoz?ejm? nem?žu být všude, proto pokud Vám zde n?co chybí sta?í napsat sovu n?komu z vedení a m?že to být dodáno. M?žete psát i email: Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript .

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum