Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Mrzimorské bodování

V následujícím článku se Vám pokusíme přiblížit, jak funguje systém bodování v naší koleji. Celý tento systém vede žlutá Studentská rada za pomoci kolejní ředitelky, která na celý chod dohlíží. Jednotlivé body, které zde vypíši, doufám, lehce pochopíte a dostane tak nějaký obrázek o celkovém fungování bodů v koleji. Dole pod článkem následně naleznete odměny za vítězství, aktualizované pořadí a historii výher.

Bodování začíná až když je po rozřazení. Je to z důvodu účasti prvních ročníků, které by mohly být znevýhodněné. Celkový start se každoročně plánuje pět dní po úvodní slavnosti, kdy již bývají dokončeny zařazovací formality.

Bodování úkolů

Probíhá za pomoci tabulky, ve které jsou uvedeny veškeré předměty a jména žáků koleje. Pokud připíšeme studentovi známku, automaticky mu to přidělí body do výsledného součtu (viz tabulka). K tomuto číslu se poté ručně zadávají praktické a aktivita. Celý systém se na první pohled může zdát nevýhodný pro nižší ročník, avšak první rok ukázal, že se nemusíme bát a celý systém již funguje a nikdo není znevýhodněn. Body sice zůstávají, ale konečný systém přidělování odměn, byl uzpůsoben tomuto problému.

Známka
Body
1! 3
1 2
2 1
3 0
4 -1
5 -2
Aktivita či praktika 3

Soutěže

U těch záleží především na umístění jednotlivých studentů. Za první tři místa se udělují body podle tabulky. Ale musím poznamenat, že pokud se člověk umístí na prvních třech příčkách, nedostává body za účast. To mě přesunulo k účasti v soutěži, za kterou dostane každý student 5 bodů a to i v případě soutěží, kde není pevně stanovené pořadí. Pokud v tomto případě profesor uděluje některým studentům body navíc, ani o ty nepřicházíte. Jako kolejní bonus se bodují i soutěže, které vyhlašuje Studentská rada.

Umístění
Body
1 20
2 15
3 10
Účast 5
1-3 Bez bodů účasti

Bonusy

V nepravidelných intervalech budou v nonRPG společenské místnosti zveřejňovány bonusy do kolejní soutěže. Za správné a úplné splnění bonusu je 5 bodů.

Články

Za každý článek, který publikujete ve školním časopise s názvem Bradavičník, dostáváte 5 až 10 bodů. Samozřejmě jde i napsat společný článek, u kterého se body naopak dělí počtem pisatelů.

Účast na kolejní akci

Je hodně v režii té skupinky či jednotlivce, která akci pořádá. Nehodnotí se úroveň vašeho RPG, ale spíše zapojení se do hry, reakce na vypravěče a celková spolupráce. Nutno poznamenat, že se bohužel úroveň RPG často váže i na reakce postavy na okolí. Nicméně účast na kolejní akci hodnotí opravdu jen a pouze ono zapojování se. Někdo se skvělým RPG mohl strávit na akci jenom chvilinku a pak nemůže obdržet plný počet bodů. Na druhou stranu body můžete dohnat právě v hodnocení RPG (viz. níže) Ten, kdo danou akci hodnotí, tedy vždy klade důraz na svůj názor a váš předvedený výkon. Lze udělit až 7 bodů.

Organizace akce

Za organizaci akcí získávají body většinou hlavně prefekti a primus, jelikož jsou to často právě oni, kteří kolejní akce organizují. (Současně však nedostávají body za účast, ta je logicky zahrnuta v organizaci.) Avšak to rozhodně neznamená, že nemůžete ruku k dílu přiložit i vy. Naopak, budeme moc rádi. Pokud máte jakýkoliv realizovatelný nápad, co podniknout, stačí se s tím obrátit na někoho z vedení. Čím propracovanější nápad bude, tím samozřejmě lépe, avšak to neznamená, že bez promyšleného plánu vás odmítneme. Rozhodně ne. I jednoduchý nástřel akce se může dále rozpracovat a nakonec realizovat.
Body za organizaci se následně odvíjí od toho, jak moc se do organizace a vymýšlení zapojíte a jestli se budete samotné akce účastnit. Bez účasti většinou obdržíte přibližně polovinu bodů, ovšem geniální nápad vám rozhodně může vynést vyšší ohodnocení.
Avšak aktivisté typu „Udělejte ples a dejte mi body za nápad!“ u nás rozhodně nepochodí a na body mohou zapomenout. Je třeba alespoň nějaká ta aktivita a zapojení se.

Druh
Body
Nápad (rozpracovaný) 5
Vymýšlení průběhu 5
Pomoc s organizací 3

Aktivita

Je různorodá a vždy se domlouvá na vyhlášení i udělení bodů většina členů vedení koleje. Především je to soutěž na tvorbu popisků, které lze tvořit prakticky neustále. Standardní popisky je možné zasílat kdykoliv, před speciálními akcemi a událostmi (Halloween, Vánoce atd.) pak popisky speciální. Info lze nalézt v sekci Aktuality. Za popisky si můžete odnést  5 bodů. Dále je tu aktivita při tvorbě různých soutěží a akcí, kterých se účastní kolej jako celek (stromečky, valentýnka, nástupy apod.). Zde záleží na kreativitě a neokoukanosti, ale hlavně na míře zapojení a aktivitě jako takové. Tuto aktivitu hodnotíme až 10 body. Pak je tu celková aktivita, kterou ocení profesor (praktické, aktivita v hodině, akce na chatu apod.), a my poté do tabulky dopisujeme 3 body. Profesoři nás samozřejmě nekontaktují, ale sledujeme body, které dopisují.

Dobré RPG

Zde přichází na řadu um pro hru, který vám může přinést dalších 5 bodů. Samozřejmě je často nutná nějaká pomoc, a proto se snažíme všemožně pomáhat ve vývoji postav i hráčů. Ovšem pokud o to má daný hráč zájem. Ne vždy tomu tak totiž je. Vývoj vašeho RPG se každopádně sleduje (nebo se o to alespoň snažíme) a hodnocen může být až 10 body. Záleží na našem uvážení a na situaci. Nakonec zde figuruje i kreativita, která však musí být v souladu se školním řádem. Ta se cení 3 body.

Body ochoty kolejního

Ty připisuje kolejní dle své libovůle. Nelze ho limitovat, vždy pozná, kolik bodů a komu připsat.

Strhnuté body

Nakonec tu jsou body strhnuté, které se odečítají i zde v plné míře. Tedy pokud profesor vzal 20 bodů, bude i zde odebrán stejný počet. Ve výjimečných situacích lze rozhodnout, že ze strhnutých bodů bude brána na zřetel pouze polovina hodnoty. Tyto případy jsou však individuální a je nutné je také kolektivně posoudit v okruhu vedení koleje. (Příkladem budiž porušení školního řádu během služby vlasti, královně a koleji. Také si může profesor na někoho zasednout a/nebo půjde o politováníhodný omyl.)

 

Diskuze na Mrzimorském fóru.

 
Forum